Zastąpienie LIBORU innym wskaźnikiem w umowach o kredyt nie będzie łatwe

Zastąpienie LIBORU innym wskaźnikiem w umowach o kredyt nie będzie łatwe. Już w pięciu orzeczeniach Sąd Okręgowy w Warszawie wskazał, że z dniem, kiedy zniknie stawka LIBOR, umowy, w których nie

Termin publikacyjny SO Wwa Getin Noble indeksowany inwestycyjny

XXV C 266/15, SSO Piotr Bednarczyk. Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Piotr Bednarczyk w sprawie z powództwa klienta przeciwko GNB dotyczącego rozliczenia kredytów indeksowanych zaciągniętych na inwestycje finansowe