Umowa kredytu hipotecznego indeksowanego CHF zawarta przed d. Polbank EFG – nieważna.

Dzisiaj, to jest 26 czerwca 2019 r., Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Michał Jakubowski, XXV C 2911/18) wydał bardzo korzystny dla kredytobiorców wyrok ustalając, że konkretne klauzule indeksacyjne zawarte

Kolejne sądowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu indeksowanego.

Teresa Majewska :   Gorąco! Wczoraj, tj. 25.06.2019 r. w prowadzonej przeze mnie sprawie Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia K. Gołaszewski), sygn. XXV C 3142/18, wydał wyrok, w którym stwierdził

Piotr Bednarczyk w sprawie z powództwa klienta przeciwko GNB

XXV C 266/15, SSO Piotr Bednarczyk. Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Piotr Bednarczyk w sprawie z powództwa klienta przeciwko GNB dotyczącego rozliczenia kredytów indeksowanych zaciągniętych na inwestycje finansowe

Kolejny niekorzystny dla mBanku wyrok

Kolejny niekorzystny dla mBanku wyrok w sprawie prowadzonej przez r.pr.Radosława Górskiego (wspieranego przez zespół prawników kancelarii). W telegraficznym skrócie: umowa kredytu powiązanego z CHF wyrokiem sądu z dnia 14 czerwca 2019

Wyrok – Raiffeisen Bank Polska

W dniu dzisiejszym, tj. 19.06.2019 r., Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny (SSR del. Kamil Gołaszewski) zasądził na rzecz naszych klientów kwotę ponad 400 tys. CHF (równowartość ponad 1,5 mln

FPF – Forum Prawników Finansowych – Zasady

Członkowie FPF – Forum Prawników Finansowych wykonują zawód adwokata lub radcy prawnego we własnych kancelariach, każdy autonomicznie ustala stawki swojego honorarium czy szczegółową strategię procesową. Niemniej jednak do wszystkich członków FPF stosują