';

Forum Prawników Finansowych

NAJNOWSZE WPISY

Ogłaszamy, rozpowszechniamy i wyjaśniamy najważniejsze wyroki rynku finansowego. Publikujemy i komentujemy znaczenie przepisów prawa.

Forum Prawników Finansowych

KANCELARIE

FORUM PRAWNIKÓW FINANSOWYCH

FPF – KTO, CO I DLACZEGO?
Forum Prawników Finansowych to stowarzyszenie 30 adwokatów i radców prawnych z całej Polski. Świadczymy pomoc prawną dla klientów na rynku finansowym, w szczególności reprezentujemy tzw. ‘’Frankowiczów’’ w sprawach sądowych z bankami, posiadaczy tzw. ’’polisolokat’’, posiadaczy obligacji korporacyjnych, w tym emitowanych przez Getback, posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych, w tym W Investments, a także ”beneficjentów” IKE.

Naszą wielka wartością dodana jest fakt, iż wzajemnie DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ ORAZ DOŚWIADCZENIEM, ŻEBY JAK NAJSKUTECZNIEJ DOCHODZIĆ PRAW NASZYCH KLIENTÓW.

Działamy aktywnie na rzecz wzrostu poziomu świadomości praw przez konsumentów nie tylko na salach sądowych, ale również poprzez organizowanie konferencji, spotkań z konsumentami, porad prawnych pro bono.