';

FPF – Forum Prawników Finansowych – Zasady

Członkowie FPF – Forum Prawników Finansowych wykonują zawód adwokata lub radcy prawnego we własnych kancelariach, każdy autonomicznie ustala stawki swojego honorarium czy szczegółową strategię procesową. Niemniej jednak do wszystkich członków FPF stosują się następujące zasady:

1. Wykonujemy zawód adwokata lub radcy prawnego. To daje Klientowi podstawową gwarancję bezpieczeństwa – jesteśmy objęci obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, tajemnicą zawodową i zobowiązani przestrzegać korporacyjnych kodeksów etycznych.

2. Klient ma wgląd we wszelkie dokumenty dotyczące jego sprawy, otrzymuje treść pozwu i dalszych pism procesowych. W sprawach indywidualnych, przed terminem rozprawy, na której nasi Klienci słuchani są w charakterze strony, proponujemy naszym Klientom spotkanie, celem zaznajomienia ich z problematyką zeznawania przed sądem. Omawiamy kwestie czysto techniczne, jak również zwracamy naszym Klientom uwagę na to, co w sprawie jest istotne i co nie może umknąć uwadze sądu. Uważamy, że komfort naszych Klientów na sali sądowej jest niezwykle ważny, ponieważ jego brak może wpłynąć na losy całej sprawy.

3. Klient pracuje z nami osobiście lub konkretnymi osobami z naszych zespołów, oddelegowanymi do tej konkretnej sprawy, a nie z niezidentyfikowanymi prawnikami – podwykonawcami rozmaitych spółek z o.o. założonych przez nieprawników. W przypadku udziału substytutów w rozprawach lub posiedzeniach, zapewniamy stawiennictwo osoby znającej sprawę oraz posiadającej odpowiednie przygotowanie i doświadczenie zawodowe w sprawach danego typu.

4. Przed podpisaniem umowy z wybraną kancelarią, Klient ma wiedzę o wysokości wynagrodzenia kancelarii z tytułu prowadzenia sprawy przed sądami powszechnymi. Ma wiedzę o tym, w jakiej wysokości płaci wynagrodzenie ryczałtowe, czy płaci dodatkowo za stawiennictwo na rozprawach, czy płaci za koszty dojazdu, komu przypadają koszty zastępstwa procesowego, czy jest określona premia za sukces.

5. Jeżeli umowa zakłada zapłatę również premii za sukces, to sposób jej wyliczenia jest dokładnie określony w Umowie lub też w umowie zawarta jest jej górna granica, określona kwotowo. Po wygranym procesie to Klient otrzymuje zasądzone kwoty, tj. należność główną i odsetki, które trafiają bezpośrednio na rachunek bankowy Klienta. Nasze pełnomocnictwo obejmuje jedynie możliwość pobrania wynagrodzenia określonego w umowie – jeśli nie zostało wcześniej zapłacone, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

6. W sądach prezentujemy kompleksową argumentację, opieramy się na najnowszym orzecznictwie polskim i europejskim. Jako FPF konfrontujemy nasze poglądy i zarysy argumentacji, dzięki czemu jako członkowie FPF, mamy aktualną wiedzę o przebiegu setek spraw w całym kraju. Co najcenniejsze, wspólnie omawiamy najtrudniejsze przypadki, dzięki czemu nasz Klient może odczuć realny wkład merytoryczny pozostałych członków FPF, co rzecz jasna odbywa się z poszanowaniem tajemnicy zawodowej. Omawiane są problemy prawne, nie zaś konkretne sprawy, konkretnych Klientów.

7. Informujemy o naszej działalności oraz sytuacji procesowej Klienta w sposób rzetelny. Nie rozpowszechniamy informacji mogących wprowadzać w błąd. W szczególności nie przypisujemy sobie cudzych zasług ani nie sugerujemy, że mamy jakikolwiek wpływ na sędziów lub orzecznictwo – poza wpływem merytorycznym, wynikającym z naszej argumentacji procesowej. Nie gwarantujemy także komukolwiek wygrania sprawy. Zawsze uczciwie informujemy Klientów, że ryzyko przegranej istnieje a linia orzecznicza cały czas się kształtuje.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in