FPF – KTO, CO I DLACZEGO?

 

Forum Prawników Finansowych to stowarzyszenie 30 adwokatów i radców prawnych z całej Polski. Świadczymy pomoc prawną dla klientów na rynku finansowym, w szczególności reprezentujemy tzw. ‘’Frankowiczów’’ w sprawach sądowych z bankami, posiadaczy tzw. ’’polisolokat’’, posiadaczy obligacji korporacyjnych, w tym emitowanych przez Getback, posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych, w tym W Investments, a także ”beneficjentów” IKE.

 

Naszą wielka wartością dodana jest fakt, iż wzajemnie DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ ORAZ DOŚWIADCZENIEM, ŻEBY JAK NAJSKUTECZNIEJ DOCHODZIĆ PRAW NASZYCH KLIENTÓW.

 

Działamy aktywnie na rzecz wzrostu poziomu świadomości praw przez konsumentów nie tylko na salach sądowych, ale również poprzez organizowanie konferencji, spotkań z konsumentami, porad prawnych pro bono.

Jesteśmy w sercu wydarzeń kształtujących w Polsce nowy, oparty o prawo Unii Europejskiej, model ochrony konsumenta na rynku finansowym. Nasz przedstawiciel prowadzi tzw. polską sprawę frankową przez Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, gdzie w dniu 14 maja 2019 r. uczestniczyliśmy w odczytywaniu kluczowej dla kredytobiorców ‘’frankowych’’ opinii Rzecznika Generalnego. Inny nasz reprezentant uzyskał kluczowy dla ‘’Frankowiczów’’ wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2019 r.

Wielu z nas aktywnie współpracuje też ze Stowarzyszeniem Stop Bankowemu Bezprawiu – największym stowarzyszeniem w Polsce reprezentującym tzw. ‘’Frankowiczów’’ i innych konsumentów pokrzywdzonych przez instytucje finansowe. Wspólnie ze Stowarzyszeniem w 2018 roku uczestniczyliśmy w grancie realizowanym ze środków UOKiK – w całej Polsce prowadziliśmy wykłady i poradnictwo prawne dla konsumentów na rynku finansowym (m.in. dla ‘’Frankowiczów’’, posiadaczy ‘’polisolokat’’ czy nabywców obligacji Getback S.A.).

Forum Prawników Finansowych tworzą: adw. dr Jacek Czabański, r. pr. Madalena Dąbrowska, adw. dr Anna Dombska, r. pr. Radosław Górski , adw. Michał Kaczmarski, r. pr. Sylwester Kasprzewski, r. pr. Tomasz Konieczny, r. pr. Mariusz Korpalski, r. pr. Izabela Libera, adw. Teresa Majewska , r. pr. Dorota Malanowska, r. pr. dr Janusz Malanowski, r. pr. Damian Nartowski, r. pr. Krzysztof Orski, r. pr. Agnieszka Osowiecka, adw. Agnieszka Plejewska, r. pr. Dorota Pilarczyk, r. pr Katarzyna Pytel, r. pr. Kacper Sampławski, adw. Grzegorz Sikorski, r. pr. Marek Skrobacki, r. pr. Przemysław Smoczyński, r. pr. Agnieszka Sobczyk , r. pr. Beata Strzyżowska, adw. Marcin Szymański, adw. Joanna Wędrychowska, adw. Anna Wolna-Sroka, adw. Dariusz Wółkiewicz, r. pr. Adam Złotnik, adw. Marcin Żurowski.